Центар за помош

Go to Transkriptor

Преземете со временски печати

Како да преземете транскрипција со Timestamps?

За да преземете транскрипција со временски печати, можете да ги следите овие чекори:

  • Отворете ја транскрипцијата.

  • Кликнете на копчето за преземање во горниот десен агол.

  • Проверете ја опцијата Вклучи временски печати.

Did this answer your question?
😞
😐
😁