Центар за помош

Go to Transkriptor

Преземете MP3 верзија на аудио

Како да преземете MP3 верзија на аудио?

За да ја преземете MP3 верзијата на аудиото, можете да ги следите овие чекори:

  • Отворете ја транскрипцијата.

  • Кликнете на копчето за преземање во горниот десен агол.

  • Кликнете на опцијата за преземање во делот MP3 верзија во долниот десен агол.

Did this answer your question?
😞
😐
😁