Центар за помош

Go to Transkriptor

Како да ги уредувате имињата на звучниците?

Како да ги уредувате имињата на звучниците?

За да ги промените имињата на звучниците, следете ги овие чекори:

  • Отворете ја транскрипцијата.

  • Кликнете на името на звучникот.

  • Кликнете на иконата со молив до звучникот што сакате да го промените.

  • Преименувајте го звучникот и кликнете на копчето за додавање.

Did this answer your question?
😞
😐
😁