Hjelpesenter

Gå til Transkriptor

Registrer deg Transkriptor

Slik registrerer du Transkriptor?

Registrer deg for Transkriptor via Google:

 • Gå til https://app.transkriptor.com/register fra Google Chrome

 • Klikk på Registrer deg med Google-knappen.

 • Logg på Google-kontoen din eller velg fra påloggede Google-kontoer.

 • Vent på å bli omdirigert til Transkriptor.

Registrer deg for Transkriptor med e-post:

 • Gå til https://app.transkriptor.com/register fra Google Chrome

 • Klikk på Registrer deg med e-post-knappen og e-postadressene dine.

 • Klikk på bekreftelseslenken som Transkriptor sender e-posten din.

  • Pass på at du sjekker spam-mappen.

Registrer deg via iOS-appen:

 • På Apple-enheten din, gå til App Store og søk i Transkriptor og last ned appen.

 • Skriv inn e-post og passord.

 • Klikk på bekreftelseslenken som Transkriptor sender e-posten din.

  • Pass på at du sjekker spam-mappen.

Registrer deg via Android-appen:

 • På Android-enheten din, gå til Google Play Store og søk Transkriptor og last ned appen.

 • Skriv inn e-post og passord.

 • Klikk på bekreftelseslenken som Transkriptor sender e-posten din.

  • Pass på at du sjekker spam-mappen.

Var dette svaret til hjelp?
😞
😐
😁