Centrum pomoci

Prejsť na Transkriptor

Aký presný je Transkriptor?

Aký presný je prepis?

Transkriptor dekóduje s presnosťou viac ako 90 %. Namiesto dešifrovania slovo po slove, Transkriptor dešifruje vyhodnotením celej vety alebo celého odseku. Týmto spôsobom sa dosiahne presnejší prepis.

Pomohla vám táto odpoveď?
😞
😐
😁